Toruńska 222
Włocławek

Informacje podstawowe

KRS: 0000511071
WWW: anwildlawloclawka.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 8883119978

Cel działania

Fundacja została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz:
1) podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców,
2) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
3) podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
4) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5) podnoszenia jakości pomocy społecznej,
6) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
7) podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
8) upowszechniania rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9) wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy,
10) wzmacniania integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11) ochrony i promocji zdrowia,
12) promocji i organizacji wolontariatu.

Opinie o: Anwil

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.