1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Gdynia

Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe

Informacje podstawowe

KRS: 0000013695
NIP: 5862066790
Data rejestracji: 23-05-2001

Cel działania

1. aktywne kreowanie modelu oświaty w polsce w kierunku zapewniającym dzieciom oraz nauczycielom właściwe i społecznie oczekiwane warunki edukacyjne,
2. ochrona praw dzieci, rodziców i nauczycieli wynikających z powyższego obowiązku edukacyjnego,
3. inicjowanie i wspieranie wszelkich działań oraz inicjatyw odpowiadających celom statutowym stowarzyszenia,
4. współpraca ze szkołami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi statutowo zajmującymi się problematyką oświatowo-wychowawczą dzieci i młodzieży,
5. udzielanie pomocy szkołom i innym jednostkom organizacyjnym zajmującym się problematyką oświatowo-wychowawczą w zakresie organizacyjno-merytorycznym,
6. tworzenie i współtworzenie placówek, ognisk i innych form organizacyjnych, realizujących cele statutowe stowarzyszenia,a w szczególności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży,
7. fundowanie stypendiów, pomocy materialnej lub pośrednictwo i pomoc w organizowaniu edukacji dla dzieci i młodzieży za granicą,
8. udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom oraz osobom w zakresie odpowiadającym zasadniczym celom stowarzyszenia,
9. upowszechnianie wiedzy na temat działalności stowarzyszenia,a w szczególności o problematyce edukacyjno-wychowawczej,
10. prowadzenie poradnictwa w zakresie zasadniczych celów statutowych stowarzyszenia,
11. organizowanie życia koleżeńskiego członków i sympatyków stowarzyszenia,
12. zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia działań edukacyjnych i wychowawczych poprzez rozbudowę i przebudowę szkoły lub budowę zaplecza lokalnego szkoły lub też zapewnienie jej właściwego wyposażenia.

Opinie o Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.