1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Złocieniec

"Amala" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Informacje podstawowe

KRS: 0000533586
NIP: 2530336275

Cel działania

1.Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz propagowania zasady równości szans, niezależności i wzajemnego szacunku wśród społeczności lokalnej gminy oraz na rzecz jej zrównoważonego rozwoju, w szczególności: a)działalność na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, b)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, c)działalność edukacyjna, kulturalna i oświatowa, d)działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja rehabilitacji i wypoczynku dla członków i beneficjentów stowarzyszenia, e)promowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego wypoczynku, f)promocja i organizacja wolontariatu, g)wszelkie inne działania na rzecz społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną, h)popularyzowanie zagadnień dotyczących mozliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie, i)zapobieganie izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Opinie o: "Amala" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.