1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Kwidzyn

Akademia Opaleńska

Józefa Czyżewskiego 1
Opalenie

Informacje podstawowe

KRS: 0000130173
Data rejestracji: 28-10-2002

Cel działania

1. prowadzenie działalności na rzecz ziemi opaleńskiej i jej okolic poprzez propagowanie walorów przyrodniczych, środowiskowych, kulturowych i turystycznych tej ziemi.
2. inicjowanie współpracy międzynarodowej w ramach unii europejskiej.
3. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu regionu.
4. kultywowanie tradycji historycznych i ochrona spuścizny kulturowej regionu.
5. promowanie walorów turystycznych ziemi opaleńskiej.
6. inicjowanie samorządności terytorialnej, partnerskiej współpracy środowisk lokalnych, tworzenie wspólnot lokalnych i regionalnych, propagowanie procesu integracji europejskiej.
7. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionu.
8. prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
9. działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
10. prowadzenie działalności charytatywnej.

Opinie o: Akademia Opaleńska

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.