1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Gostynin

Akademia Inicjatyw Młodzieżowych

Wspólna 4/26A
Gostynin

Informacje podstawowe

KRS: 0000153188
Data rejestracji: 10-03-2003

Cel działania

1) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych akademii.
2) umożliwianie czynnego uprawiania sportów, w tym również ekstremalnych
3) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków akademii.
4) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
5) rozwój turystyki i rekreacji
6) podnoszenie ogólnej kultury fizycznej i świadomości ekologicznej
7) organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych
8) organizowanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej dla innych organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży

Opinie o Akademia Inicjatyw Młodzieżowych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.