1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Pińczów

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

Legionistów 26a
Pińczów

Informacje podstawowe

KRS: 0000294205
e-mail: [email protected]
NIP: 6621789406
Data rejestracji: 04-12-2007

Cel działania

1. propagowanie i rozwijanie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych mikrolotowych;
2. rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie;
3. przygotowywanie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich;
4. organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem, turystyką lotniczą i krajoznawstwem;
5. wspieranie inicjatyw szkolenia i działalności lotniczej wśród dzieci i młodzieży;
6. organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych służących wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
8. integracja sympatyków lotnictwa;
9. propagowanie modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży;
10. nawiązywanie i utrzymania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami lotniczymi w polsce i innych krajach;
11.Umacnianie pozycji regionu, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy międzynarodowej a także promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą;
12.Działanie na rzecz wychowania poprzez trzeźwość, sport, rekreację, edukację oraz kulturę;
13.Podtrzymywanie i upowszechnianie lotniczej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14.Popieranie inicjatyw służących ochronie środowiska;
15.Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
16.Promocja i organizacja wolontariatu;
17.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opinie o: Aeroklub Regionalny w Pińczowie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.