Malborska 4
Częstochowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000634895
e-mail: [email protected]

Cel działania

Celami stowarzyszenia są propagowanie i rozwijanie kultury związanej z muzyką, w szczególności: a. prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, propagowania i rozpowszechniania kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej oraz fortepianowej, b. rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c. propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i w sztuce, d. rozwijanie życia kulturalnego w społecznościach lokalnych, e. integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych, wspieranie działań (inicjatyw) kulturalnych, f. edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury muzycznej, g. wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa ogólnego i muzycznego, promowanie utalentowanych dzieci i młodzieży, h. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, i. upowszechnianie kultury polskich kompozytorów, j. działalność charytatywna, k. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opinie o: Fiori Musicali

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.