1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Skierniewice

Cane Corso Rescue Poland

Ludwika Waryńskiego 12/14
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000592118
WWW: canecorsoadopcje.pl
e-mail: [email protected]

Cel działania

Fundacja została powołana w celu ochrony psów, ze szczególnym uwzględnieniem rasy cane corso i psów w typie rasy cane corso w szczególności poprzez:
1. działalność weterynaryjną (opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych - leczenie zwierząt porzuconych i potrzebujących pomocy w szczególności psów rasy cane corso i psów w typie rasy cane corso. działania zmierzające do ograniczenia populacji psów niechcianych rasy cane corso i psów w typie rasy cane corso w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom).
3. pozostałą działalność usługową (prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt) działalność adopcyjną dotyczącą porzuconych, bezdomnych i niechcianych psów rasy cane corso i psów w typie rasy cane corso.
4. pozostałą działalność organizacji członkowskich (opiekę nad psami rasy cane corso i psami w typie rasy cane corso, potrzebującymi pomocy) wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów.

Opinie o: Cane Corso Rescue Poland

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.