1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie

Aeroklub Nadwiślański

Informacje podstawowe

KRS: 0000271333

Cel działania

- prowadzenie działalności w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego oraz organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem i turystyką lotniczą, - propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza szkolenia i sportów lotniczych, - koordynacja i wspieranie działalności statutowej aeroklubów regionalnych oraz poszczególnych członków, - reprezentowanie interesów aeroklubów regionalnych oraz poszczególnych członków wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych, - reprezentowanie polskich sportów lotniczych na arenie międzynarodowej oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie w sportach lotniczych, w tym przygotowanie kadry narodowej, - wspieranie inicjatyw, szkolenia i działalności lotniczej dzieci i młodzieży, - szkolenie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich, - rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie, jako elementu edukacji narodowej, - działanie na rzecz gospodarki kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, zapobieganie klęskom żywiołowym i ekologicznym oraz zagrożeniom cywilizacyjnym, - integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa, - pielęgnowanie tradycji lotniczych, - integracja osób niepełnosprawnych poprzez lotnictwo, - organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych, imprez sportowych oraz rekreacyjnych związanych ze sportem lotniczym, - prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej i popularno-naukowej w dziedzinie lotnictwa, - organizacja i realizacja współzawodnictwa w poszczególnych dziedzinach sportu lotniczego, - nadawanie aeroklubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie w sporcie lotniczym, - przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie w sporcie lotniczym.

Opinie o: Aeroklub Nadwiślański

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.