1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Bartoszyce

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach

Marksa 10
Bartoszyce

Informacje podstawowe

KRS: 0000052186
NIP:
data rejestracji: 11-10-2001

Cel działania

A)finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki, w tym dążenie do właściwego wyposażenia i funkcjonowania gabinetów medycznych, b)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz nieuleczalnie chorych, d)promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, e)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, f)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g)organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, h)promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, i)podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j)promocja i organizacja wolontariatu, k)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem stowarzyszenia.

Opinie o Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.