1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Leżajsk

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Maraton"

Informacje podstawowe

KRS: 0000254849
Data rejestracji: 07-04-2006

Cel działania

Podstawowym celem klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.
1.Klub prowadzi swoją działalność w trzech sekcjach: piłki nożnej, piłki koszykowej i lekkiej atletyki.
2. klub swoje zadania realizuje w szczególności poprzez:
1. aktywne uczestnictwo członków zwyczajnych klubu w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
2. prowadzi swoją działalność w trzech sekcjach: piłki nożnej, lekkiej atletyki, piłki koszykowej
3. prowadzenie i organizowanie szkolenia uczniów
4. organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
5. organizację letniego i zimowego wypoczynku w szczególności obozów sportowych wycieczek
6. realizację zadań statutowych klubu we współdziałaniu ze szkołami klubami
7. integrowanie środowisk sportowych na obszarze działania klubu
8. stałą współpracę ze środkami masowego przekazu
9. szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich
10. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi
11. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organow administracji rządowej i samorządowej
12.Współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką
13. prowadzenie działalności wychowawczej ...Ciąg dlaszy zgodny ze statutem.

Opinie o Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Maraton"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.