1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Piła

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

Browarna 13
Piła

Informacje podstawowe

KRS: 0000044377
NIP:
data rejestracji: 17-09-2001

Cel działania

Celami towarzystwa są:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy medycznej i społecznej ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom.
2. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych).
3. społeczne wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych.
4. promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym.
5. prowadzenie szerokiej edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi.
6. promocja i organizacja wolontariatu.
7. propagowanie w środkach masowego przekazu działań i zamierzeń towarzystwa.
8. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonym przez towarzystwo działalności charytatywnej.
9. organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych.
10. prowadzenie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi towarzystwami lub stowarzyszeniami o podobnym charakterze, tak w kraju jak i za granicą.

Opinie o Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.