1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Działdowo

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

Grunwaldzka 7
Działdowo

Informacje podstawowe

KRS: 0000045577
Data rejestracji: 19-09-2001

Cel działania

1) rozwój kulturalny miast i gmin powiatu działdowskiego,
2) popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i współczesności regionu,
3) ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu działdowskiego,
4) kształtowanie i utrwalanie tradycji regionalnych,
5) integrowanie dawnych mieszkańców powiatu działdowskiego mieszkających w różnych regionach polski i zagranicą,
6) promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu działdowskiego,
7) wspieranie i rozwój turystyki na terenie powiatu,
8) kształtowanie postaw obywatelskich wśród członków towarzystwa,
9) utrwalanie wśród członków towarzystwa zasad koleżeńskiego współżycia i poczucia łączności ze społeczeństwem ziemi działdowskiej.

Opinie o: Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.