1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Szamotuły

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc"

Lipowa 6/1
Szamotuły

Informacje podstawowe

KRS: 0000158197
Data rejestracji: 18-04-2003

Cel działania

1. działalność dobroczynna, organizowanie pomocy i wszelkich działań skierowanych na indywidualny rozwój osoby w ciągu całego życia, obejmująca w szczególności: a) promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom, regresowi i destrukcji osoby na płaszczyźnie funkcjonowania społecznego i prawnego, b) działania mające na celu poprawę warunków materialnych, c) wspieranie działań zmierzających do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i społecznego, d) popularyzację celów stowarzyszenia wśród lokalnego społeczeństwa i władz samorządowych, e) działania skierowane przeciwko patologiom w lokalnym środowisku (narkomania, agresja, przemoc) oraz wspomaganie działań prewencyjnych.
2. opieka nad chorymi,
3. wspieranie działalności oświatowej, dobroczynnej, kulturalnej w zakresie pomocy społecznej.

Opinie o Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.