1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Żary

Stowarzyszenie "Serce Za Serce" na Rzecz Uczniów Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej

Spokojna 2
Żary

Informacje podstawowe

KRS: 0000322913
NIP:
data rejestracji: 05-02-2009

Cel działania

1.Celem stowarzyszenia jest działanie i integracja społeczna na rzecz uczniów niepełnosprawnych psycho-ruchowo.
2.Celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju,opieki,rehabilitacji (logopedia,m.Tomatisa,m.Eeg biofidzbek,wczesnej interwencji) profilaktyki,nauczania i działalności kulturalnej w różnych formach osób o ograniczonej sprawności psycho-ruchowej.
3.Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
4.Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
5.Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych psycho-ruchowo.
6.Inicjowanie i popularyzacja poczynań ułatwiających poruszanie się i życie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychospołecznych.
7.Zapoznanie społeczeństwa lokalnego z problemami osób niepełnosprawnych.
8.Integracja ze środowiskiem lokalnym.
9.Wymiana doświadczeń i współpraca z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granica.
10.Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych psycho-ruchowo.

Opinie o Stowarzyszenie "Serce Za Serce" na Rzecz Uczniów Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.