1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Białystok

Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

Witosa 38/2A
Białystok

Informacje podstawowe

KRS: 0000092389
NIP: 5422673617
email: biuro@rubiez.org
data rejestracji: 18-02-2002

Cel działania

1. udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
2. udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z krajów, o których mowa w pkt 1,
3. pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt sportowy itp. w województwie podlaskim, w polsce oraz w krajach, o których mowa w pkt 2 i odbywa się w nich nauka języka polskiego,
4. pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
5. patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,
6. pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi na terenie rp, a szczególnie w województwie podlaskim,

Opinie o Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.