1. OPP
  2. Śląskie
  3. Zabrze

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pogoń 1945" Zabrze

Wolności 406/101
Zabrze

Informacje podstawowe

KRS: 0000587319
NIP: 6482753438
email: pogon1945zabrze@wp.pl
data rejestracji: 26-11-2015

Cel działania

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, oświatowej, edukacyjnej, wspieranie inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i promocji zdrowia, ukierunkowanej na:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych,
2. wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego dla wszystkich,
3. przeciwdziałanie przemocy w szkołach, placówkach i środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży,
4. promocję prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,
5. edukację poprzez sport,
6. rozszerzanie dostępu do aktywności sportowej,
7. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
8. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych,
10. inicjowanie aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo,
11. promocję i wsparcie rozwoju nowych form sportu,
12. wzmacnianie zaangażowania pracodawców, w działania związane z prozdrowotną aktywnością sportową pracowników i ich rodzin.

Opinie o Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pogoń 1945" Zabrze

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.