1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Jasło

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle

Sokoła 6
Jasło

Informacje podstawowe

KRS: 0000251764
NIP:
email: soezs4jaslo@gmail.com
data rejestracji: 23-02-2006

Cel działania

1. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej mających znaczenie dla kształcenia i wychowania ogółu młodzieży, a szczególnie związanej z zespołem szkół nr 4 w jaśle.
2. materialne wspieranie działalności zespołu szkół nr 4 w jaśle.
3. udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom zespołu szkół nr 4 w jaśle znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
4. organizowanie róznych form pomocy uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.
5. prowadzenie i popularyzowanie działalności edukacyjnej , oświatowej , wychowawczej , naukowej, socjalnej, historycznej, artystycznej oraz społeczno - kulturalnej.
6. prowadzenie działalności wydawniczej.

Opinie o Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.