1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Nowy Sącz

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

Narutowicza 2
Nowy Sącz

Informacje podstawowe

KRS: 0000313330
e-mail: [email protected]
NIP: 7343338305
Data rejestracji: 12-09-2008

Cel działania

1. pomoc i doradztwo dla wszelkich inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
2. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, centrami, fundacjami, szkołami biznesu e.T.C. wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
4. wspieranie inicjatyw aktywizujących środowiska lokalne,
5. inicjowanie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym,
6. propagowanie inicjatyw społeczno - gospodarczych.
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
8. działalność na rzecz oświaty, wychowania, nauki i kultury.
9. organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, społecznej i wychowawczej.
10. rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestniczenie w działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, społecznej i wychowawczej.
11. działalność oświatowo - opiekuńcza na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.
13. wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
14. działalność na rzecz osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie.
15. działalność na rzecz ochrony zdrowia rehabilitacji i pomocy socjalnej.
16. przedsięwzięcia na rzecz ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
17. działalność na rzecz uchodźców i mniejszości narodowych.
18. działalność charytatywna.
19. propagowanie historii tradycji narodowych.
20. poprawa stanu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa.
21. realizacja działań edukacyjno - wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom.
22. wspierania zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju.
23. promocja i organizacja wolontariatu.

Opinie o: Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

Dodaj opinię
teresa
5/5
26-12-2017 08:08
Organizacja działająca na rzecz dzieci prowadząca: przedszkole, żłobek i świetlicę środowiskową, pomagająca osobom po wypadkach, organizująca bezpłatne badania dla seniorów. Wspaniale zorganizowana.

Obecnie walczy o posadowienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.