1. OPP
  2. Śląskie
  3. Świętochłowice

Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów "Budzik Społeczny"

Raciborska 10 A/9
Katowice

Informacje podstawowe

KRS: 0000387228
NIP: 6412521013
email: ngo.opp.bs@gmail.com
data rejestracji: 25-05-2011

Cel działania

1. profilaktyka społeczna;
2. profilaktyka wszystkich dziedzin patologii społecznej zagrażającej ładowi społecznemu i pomyślnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych, kobiet i osób starszych;
3. zapobieganie i walka z uzależnieniami - od alkoholu, narkotyków i z innymi uzależnieniami;
4. wspieranie, integracja i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją;
5. animacja i wspieranie środowisk zagrożonych patologią społeczną;
6. edukacja zawodowa, zdrowotna, społeczna i ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
7. aktywizacja młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji, trwale bezrobotnych, z grup szczególnego zagrożenia bezrobociem, kobiet;
8. pomoc w przełamywaniu barier w aktywności zawodowej grup zagrożonych bezrobociem, szczególnie kobiet w okresie macierzyństwa i po 40-tym roku życia, oraz osób niepełnosprawnych;
9. zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych;
10. wspomaganie rozwoju społeczności i poprawa jakości życia, krzewienie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu;
11. rozwijanie warunków do zdrowego stylu życia, promocja zdrowia, krzewienie postaw i zachowań prozdrowotnych, sportu, rekreacji i turystyki;
12. przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet;
13. kształtowanie i pobudzanie świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za środowisko.

Opinie o Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów "Budzik Społeczny"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.