1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Swarzędz

Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich

Wrzesińska 41/1
Swarzędz

Informacje podstawowe

KRS: 0000229852
data rejestracji: 14-03-2005

Cel działania

Przedmiotem działania stowarzyszenia jest nieodpłatna działalność w zakresie: a) prowadzenie działalności śpiewaczej b) podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej c) upowszechnianie kultury muzycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego d) promocja rzeczpospolitej polskiej, przede wszystkim gminy swarzędz w województwie, kraju i za granicą e) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych f) wszelkie inne działania, których celem jest dobre funkcjonowanie naszego państwa i społeczeństwa we współczesnej europie

Opinie o Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.