1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Pabianice

Stowarzyszenie Abstynentów "Granica"

Graniczna 2/4
Pabianice

Informacje podstawowe

KRS: 0000169770
NIP: 7311866981
data rejestracji: 18-08-2003

Cel działania

Stowarzyszenie jest organizacją opiekuńczo wychowawczą, której podstawowym celem jest działalność na rzecz pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym, kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie, niepełnosprawnym i innym, szukającym pomocy a także wspólna działalność na rzecz kształtowania modelu życia w trzeźwości:
1. przeciwdziałanie chorobie alkoholowej szerzącej się wśród młodzieży.
2. wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się uzależnienia alkoholowego.
3. ułatwianie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom, które zaprzestały nadużywania alkoholu poprzez: a. prowadzenie jadłodajni b. punktów żywienia c. ośrodków dla osób uzależnionych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo i bezdomnych d. ośrodków dla samotnych matek i uciekających przed przemocą e. świetlic dla dzieci, młodzieży oraz osób uzależnionych i bezdomnych f. magazynów mebli i odzieży oraz czytelni g. punktów konsultacyjnych
4. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach alkoholizmu i o jej psychologicznym i społecznym podłożu
5. cele wymienione §5 pkt 1-4 są realizowane w ramach prowadzenia działalności pożytku publicznego

Opinie o Stowarzyszenie Abstynentów "Granica"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.