1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Skierniewice

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"

Kozietulskiego 3
Skierniewice

Informacje podstawowe

KRS: 0000033378
NIP: 8361323450
Data rejestracji: 04-09-2001

Cel działania

1. poprzez osobistą abstynencję od alkoholu dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia.
2. doprowadzenie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia.
3. niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
4. prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia- szczególnie wśród młodzieży.
5. niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
6. współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
7. udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Opinie o: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"

Dodaj opinię
Anna
2/5
19-06-2021 11:57
Niektórzy pracownicy stowarzyszenia bardzo pomagają, natomiast pani prezes jest osobą dwulicową, niesympatyczną i obgadującą swoich klientów. Nie dochowuje tajemnicy zawodowej
i opowiada o sytuacjach, o których nie powinna mówić. To przykre, że tacy ludzie biorą się za działalność pomocową.
Pięknie dziękuje p. Ewie S. i p. Renacie M.