1. OPP
  2. Podlaskie

"Santa" Obrona Puszczy Białowieskiej

Informacje podstawowe

KRS: 0000386411
NIP: 6030074271

Cel działania

1) działania na rzecz ekologii i ochrony dóbr dziedzictwa przyrodniczego tj.: a) działania te powinny być według logicznego rozumowania oparte o obowiązujące na świecie standardy, uwzględniając konieczności i uregulowania gospodarcze człowieka w przypadku zagrożenia utrzymania trwałości lasu. ochrona czynna ze zjawiskami niszczącymi lub degradującymi takimi jak: choroby lasu, szkodniki drzewostanu i innymi zjawiskami szkodliwymi dla ekologii i przyrody, szybkiego reagowania na klęski żywiołowe takie jak: wiatrołomy i śniegołomy. b) szybko reagować na drzewostan zaatakowany chorobami lub zamarłe po wiatrołomach i śniegołomach w lasach gospodarczych, rezerwatach i parku narodowym (oprócz rezerwatu ścisłego). drzewostan powinno się szybko usuną z puszcz, aby nie rozpowszechniały go choroby i szkodniki. c) logiczne pozostawiana ilość szkodników i chorób lasu dla ekologii i przyrody, d) podejmować czynne działania przeciwko niektórym organizacjom i stowarzyszeniom działającym na pogorszenie stanu puszczy białowieskiej, gdyż ochrona bierna doprowadzi do pogorszenia się stanu lasu a potem do unicestwienia puszczy białowieskiej.
2) działanie na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa regionu tj.: a) odnajdywanie, inwentaryzowanie, oznaczanie w terenie wszelkie obiekty związane z historią regionu (stare cmentarze, kurhany, świątynie), także te, które istnieją tylko w przekazach ustnych sprzed 800-1200 lat, c) udokumentować historię tego regionu i powiązać wydarzenia historyczne z konkretnym miejscem w puszczy białowieskiej lub okolicy, c) zinwentaryzować i opisać miejscowości opuszczone przez ludzi na skutek różnych działań (wojny, polityka władz, ekonomia), d) oznaczyć i opisać dawne osady przemysłowe,
3) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu tj.: a) inwentaryzacja a potem renowacja obiektów sakralnych (przydrożne kapliczki, krzyże, kamienie rytualne, itp.),

Opinie o: "Santa" Obrona Puszczy Białowieskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.