1. OPP
  2. Wielkopolskie
  3. Swarzędz

Razem Ponad Granicami

Wrzesińska 191
Swarzędz - Jasin

Informacje podstawowe

KRS: 0000346071
NIP:
data rejestracji: 11-01-2010

Cel działania

1. świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
2. poprawa bezpieczeństwa drogowego dzieci i młodzieży oraz pozostałych użytkowników dróg,
3. upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków komunikacyjnych, sposobach realizowania i egzekwowania tych uprawnień ze strony poszkodowanego, udzielanie pomocy w dochodzeniu zadośćuczynień i odszkodowań od sprawców wypadków lub firm ubezpieczeniowych,
4. edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego,
5. propagowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
6. wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, ograniczenia skutków wypadków,
7. promowanie sportu, kultury fizycznej oraz czynnego wypoczynku głównie wśród dzieci i młodzieży,
8. propagowanie zdrowego stylu życia,
9. popieranie rozwiązań prawnych, medycznych oraz technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz sytuacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Opinie o Razem Ponad Granicami

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.