1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Krasnystaw

"Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej" z siedzibą w Krasnymstawie

Plac 3 Maja 5
Krasnystaw

Informacje podstawowe

KRS: 0000023587
Data rejestracji: 27-06-2001

Cel działania

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie:
1. działalności charytatywnej;
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opinie o: "Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej" z siedzibą w Krasnymstawie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.