1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Krasnystaw

"Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej" z siedzibą w Krasnymstawie

Plac 3 Maja 5/1
Krasnystaw

Informacje podstawowe

KRS: 0000023587
Data rejestracji: 27-06-2001

Cel działania

1. rozwój, promocję i popularyzację krasnegostawu i powiatu oraz społeczności lokalnej.
2. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
3. podniesienie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. wspieranie działalności zmierzającej do poprawy ochrony i promocji zdrowia.
5. wspieranie działalności zmierzającej do poprawy ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ekologii i ochrony zwierząt.
6. inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwijania kontaktów między społeczeństwami oraz na rzecz integracji europejskiej.
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój i wspieranie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Opinie o "Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej" z siedzibą w Krasnymstawie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.