1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Gorzów Wielkopolski

"Podpora" Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Ich Rodzin

Borowskiego 31
Gorzów Wielkopolski

Informacje podstawowe

KRS: 0000200502
NIP: 5992864082
Data rejestracji: 20-04-2004

Cel działania

1.Organizowanie wszelkiej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, rzeczowej oraz finansowej.2.Upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych.3.Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu znajomości przepisów drogowych poprzez współpracę z policją, szkołami itp. instytucjami, które są zainteresowane bezpieczeństwem na drogach-profilaktyka.4.Organizowanie wszelkiej pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich uaktywnienia, poprawy stanu zdrowia i zdobywania przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiowej.5.Zakup wszelkiego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego dla osób poszkodowanych.6.Zakup odpowiedniego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób poszkodowanych w wypadkach na zabiegi, badania, rehabilitację, po opuszczeniu przez nich ośrodków leczniczych( szpitale, sanatoria itp.), z miejsca ich zamieszkania do w/w ośrodków.7.W miarę posiadanych środków przez stowarzyszenie - zakup ośrodka rehabilitacyjno - wczasowego w celu leczenia usprawniającego powrót do zdrowia poszkodowanych.8.Pokrywanie w miarę możliwości kosztów leczenia, rehabilitacji, badań lekarskich dla poszkodowanych będących w trudnej sytuacji finansowo -materialnej.
9.Wspomaganie wszelkich instytucji, które pośrednio lub bezpośrednio niosą pomoc poszkodowanym i ich rodzinom.10.Zawieranie umów na nie odpłatne usługi dla poszkodowanych w pełnym zakresie ich wykonywania poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
11.Szkolenie chętnych członków stowarzyszenia poprzez odpowiednio uprawnione osoby i instytucje.12.Objęcie opieką poszkodowanych i ich rodzin poprzez kontakt telefoniczny, listowny oraz bezpośrednie docieranie do w/w na terenie całego kraju.13.Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek dla poszkodowanych, związanych z kosztami sądowymi.14.Udzielanie w siedzibie stowarzyszenia bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym członkom.

Opinie o "Podpora" Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Ich Rodzin

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.