1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Gorlice

"Patronus" - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Bliskich Ze Szczególnym Uwzględnieniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Władysława Jagiełły 10
Gorlice

Informacje podstawowe

KRS: 0000321270
NIP: 7382091228

Cel działania

Niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich bliskim ze szczególnym uwzględnieniem chorych na sm; zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju; wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem; likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych, a szczególnie chorych na stwardnienie rozsiane i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami; artykułowanie i reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, a szczególnie chorych na sm w kraju oraz na arenie międzynarodowej; stworzenie specjalistycznej placówki rehabilitacyjnej; pomoc w pozyskiwaniu środków na leki, rehabilitację i zakup specjalistycznych środków transportu i przystosowanie pojazdów i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opinie o: "Patronus" - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Bliskich Ze Szczególnym Uwzględnieniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.