1. OPP
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Koronowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeradzu

Strażacka 1
Gościeradz

Informacje podstawowe

KRS: 0000056106
WWW: osp.goscieradz.pl
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 06-12-2001

Cel działania

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.
5. działania na rzecz ochrony środowiska.
6. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w §2 ust 1 statutu.
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych i tradycji.
9. działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Opinie o Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeradzu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.