1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Nałęczów

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

1-go Maja 12
Nałęczów

Informacje podstawowe

KRS: 0000237554
NIP: 7162686089
Data rejestracji: 20-07-2005

Cel działania

1) szerzenie nauki i oświaty wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu,
4) propagowanie i upowszechnianie krajoznawstwa ziemi nałęczowskiej,
5) ochrona dóbr kultury i tradycji ziemi nałęczowskiej,
6) promowanie aktywnego uczestnictwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
7) upowszechnianie wiedzy o ekologii,
8) pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przyczym w przypadku pomocy dla potrzebujących członków stowarzyszenia i ich rodzin dopuszczalne jest wykorzystywanie na ten cel majątku stowarzyszenia,
9) działalność charytatywna,
10)działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Opinie o Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.