1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Dębica

Akademia Małego Strażaka

Dębicka 23
Brzeźnica

Informacje podstawowe

KRS: 0000205520
NIP: 8722198760
Data rejestracji: 28-04-2004

Cel działania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. ekokologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciewdziałanie patologipom społecznym, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, ratownictwo i ochrona ludności. pomoc ofiaromw katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w karaju i za granicą. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami. promocja i organizacja wolontariatu. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Opinie o: Akademia Małego Strażaka

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.