1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Bielsk Podlaski

"Małe Marzenia" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Wojska Polskiego 17
Bielsk Podlaski

Informacje podstawowe

KRS: 0000378683
e-mail: [email protected]
NIP: 5432177535
Data rejestracji: 16-02-2011

Cel działania

1. wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom,
2. organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, poradnictwa w różnych zakresach, w tym odnośnie leczenia dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku i rozrywki dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,
4. propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii,
5. prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych,
6. profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna,
7. organizowanie wszelkich form pomocy i rehabilitacji osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.

Opinie o: "Małe Marzenia" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.