1. OPP
  2. Mazowieckie
  3. Legionowo

"Kwiat Kobiecości" - Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Wiejska 24
Jabłonna

Informacje podstawowe

KRS: 0000285740
Data rejestracji: 20-08-2007

Cel działania

1. podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin na temat raka szyjki macicy;
2. polepszenie samopoczucia i zwiększenie szans na skuteczną walkę z chorobą;
3. zmniejszenie statystyk umieralności na raka szyjki macicy;
4. podniesienie świadomości społecznej o problemie na raka szyjki macicy;
5. zintegrowanie środowisk lekarskich z organizacjami pozarządowymi, rodzinami kobiet dotkniętych chorobą i samych chorych na raka szyjki macicy;
6. zintegrowanie środowisk żyjących z rakiem szyjki macicy;
7. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym;
8. aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych kobiet;
9. wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
10. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
11. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
12. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
13. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji;
14. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Opinie o: "Kwiat Kobiecości" - Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.