1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Ozorków

Klub Piłkarski Kotan Ozorków

Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 1a
Ozorków

Informacje podstawowe

KRS: 0000649863
NIP: 7322057222

Cel działania

1. planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
2. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, przy współudziale związków sportowych
6. organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych dala członków klubu
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu
8. ze względu na swoja specyfikę oraz posiadanie wyszkolonej kadry terapeutycznej, prowadzenie zajęć terapeutyczno - profilaktycznych, z dziedziny zapobiegania szerzeniu się alkoholizmu oraz narkomanii

Opinie o: Klub Piłkarski Kotan Ozorków

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.