1. OPP
  2. Opolskie
  3. Kędzierzyn-Koźle

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

Chemików 6
Kędzierzyn-Koźle

Informacje podstawowe

KRS: 0000237934
NIP: 7491983457
data rejestracji: 19-07-2005

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest:
1. działalność charytatywna na rzecz rodzin potrzebujących pomocy z miasta i powiatu kędzierzyn-koźle,
2. niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim, zgodnie z etyką katolicką, odpowiedzialności za innych,
5. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
6. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,
7. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
8. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
9. przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,
10. wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy,
11. współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym,
12. rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.

Opinie o Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.