1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Chełm

"Jedynka" - Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.
Graniczna 2
Chełm

Informacje podstawowe

KRS: 0000232898
Data rejestracji: 05-05-2005

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych między innymi w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy uczniom i rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2. działalność dobroczynna i charytatywna,
3. wspomagania rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
8. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10. promocji i organizacji wolontariatu,
11. wspieranie rozwoju edukacji, bazy naukowej i technicznej zespołu szkół technicznych w chełmie.

Opinie o: "Jedynka" - Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.