1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Gorlice

Gorlicki Klub Piłki Siatkowej

Konopnickiej 6 A/1
Gorlice

Informacje podstawowe

KRS: 0000016129
NIP: 7381778957
data rejestracji: 05-06-2001

Cel działania

1. promocja, popieranie i rozwijanie wszelkich form kultury fizycznej (sportu) na rzecz ogółu społeczności, w szczególności popularyzację, rozwijanie i upowszechnianie piłki siatkowej, w kraju i zagranicą, w środowisku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. działanie na rzecz integracji różnych środowisk, w szczególności sportowych.
3. szeroko pojęta promocja wizerunku regionu gorlic i jego środowiska sportowego, w kraju i zagranicą.
4. dbanie o zapewnienie warunków do rozwijania umiejętności sportowych i udziału w sporcie kwalifikowanym, w szczególności dzieci i młodzieży.
5. propagowanie wśród społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży modelu organizacji wolnego czasu poprzez uczestnictwo w działalności sportowej.
6. kształtowanie właściwych postaw, norm moralnych i etycznych, w szczególności wśród osób będących członkami klubu.
7. kultywowanie tradycji klubów sportowych - poprzedników gorlickiego klubu piłki siatkowej, tj. ks. "górnik" gorlice, gks "glinik" gorlice.
8. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubu oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, regulaminów oraz innych przepisów i zasad regulujących uprawianie sportu.

Opinie o Gorlicki Klub Piłki Siatkowej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.