1. OPP
  2. Dolnośląskie
  3. Lubań

"Gminny Szkolny Związek Sportowy" w Nowogrodźcu

Sienkiewicza 7
Nowogrodziec

Informacje podstawowe

KRS: 0000056492
Data rejestracji: 25-10-2001

Cel działania

1. związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji narodowej, współdziała ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
2. związek działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje zadania zlecone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego młodzieży szkolnej.
3. inspiruje i organizuje środowisko ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.
4. kształtowanie i promocja zdrowego stylu życia.
5. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
6. zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, papierosów u dzieci i młodzieży.
7. rozwijanie pozytywnych postaw społecznych i przeciwdziałanie agresji.
8. działanie na rzecz integracji społecznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między sp0łeczeństwami.

Opinie o: "Gminny Szkolny Związek Sportowy" w Nowogrodźcu

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.