1. OPP
  2. Zachodniopomorskie
  3. Szczecinek

Gminny Klub Sportowy Grom Turowo

Informacje podstawowe

KRS: 0000487946
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 26-11-2013

Cel działania

1. animowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju sportu, rekreacji, oświaty, kultury i nauki
2. propagowanie działalności sportowej oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, aktywnego wypoczynku, rekreacji, rozwijania zainteresowań, prowadzenia zdrowego trybu życia, integracji i innych
3. kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych
4. poprawa standardu życia społeczności na terenach wiejskich
5. pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, w tym grup takich jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci i młodzież i innych
6. integracja środowiska lokalnego
7. wspieranie osób zagrożonych marginalizacją i będących w trudnej sytuacji życiowej

Opinie o Gminny Klub Sportowy Grom Turowo

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.