1. OPP
  2. Śląskie
  3. Bielsko-Biała

"Fundacja Pozytywnych Zmian" w Likwidacji

Cicha 7
Bielsko-Biała

Informacje podstawowe

KRS: 0000412714
NIP: 5472142253

Cel działania

1.Głównym celem fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych we wszystkich obszarach życia ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.
2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
3. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów społecznych.
5. rozwój demokracji i umacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego, poprzez rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie problemów społecznych oraz ich eliminacja.
6. poradnictwo obywatelskie oraz pomoc prawna w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
7. wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w polsce.
8. inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji.
9. podnoszenie wiedzy społeczeństwa o historii a w szczególności historii kobiet, ruchu kobiecym, feminizmie.
10. poprawa pozycji społecznej kobiet oraz rozwiązywanie problemów związanych z tematyką równości kobiet i mężczyzn.
11. ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie.
12. podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom.
13. promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
14. propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
15. promowanie wegetarianizmu i weganizmu.
16. promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
17. pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym.
18. propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
19. promowanie i organizacja wolontariatu.
20. szerzenie wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i wielokulturowego.

Opinie o: "Fundacja Pozytywnych Zmian" w Likwidacji

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.