1. OPP
  2. Mazowieckie

"Fundacja Ostoja przy Wiśle" w Likwidacji

Informacje podstawowe

KRS: 0000397301
e-mail:
NIP: 8262188753
Data rejestracji: 28-09-2011

Cel działania

1)promowanie terenów należących do środkowego biegu wisły,
2)popularyzowanie i umacnianie tradycyjnych dóbr regionalnych, wpisanych w historię, obyczaje, w życie społeczne i religijne oraz w kulturę i gospodarkę obszarów środkowego biegu wisły,
3)tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego dla młodzieży uczącej się, ubogacanie wiedzy wynoszonej ze szkoły i pomoc w znajdowaniu pasji życiowych,
4)działanie na rzecz promocji talentów i osiągnięć młodzieży,
5)kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
6)aktywizacja seniorów z zachowaniem ich doświadczeń zawodowych i życiowych,-
7)odkrywanie lokalnych zasobów energii ludzkiej,-
8)współpraca z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa i kulturalna, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu,
9)popularyzacja w mediach nadwiślańskiego obszaru chronionego krajobrazu,
10)odtwarzanie, podtrzymywanie i rozwijanie więzi jakie, za sprawą wisły - wielkiej arterii wodnej państwa polskiego - istniały w skali międzynarodowej.

Opinie o: "Fundacja Ostoja przy Wiśle" w Likwidacji

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.