1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Hrubieszów

"Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej Imienia Stefana i Krystyny Małżonków Du Chateau" w Hrubieszowie

3 Maja 10
Hrubieszów

Informacje podstawowe

KRS: 0000240291
e-mail: https://[email protected]
NIP: 9191258173

Cel działania

Rozwój na bazie kontaktów przyjacielskich między polską, francją, ukrainą, białorusią oraz innymi państwami unii europejskiej-kultury, nauki, sztuki i techniki z wykorzystaniem wzajemnych doświadczeń i zacieśnień więzów łączących emigrację polską z krajem ojczystym, kulturą i językiem polskim, a w szczególności: a) upowszechnianie sztuki polskiej we francji i świecie, b) upowszechnianie osiągnięć architektury i urbanistyki światowej, w szczegulności francuskiej, w polsce, między innymi w oparciu o dorobek naukowy i twórczy profesora stefana du chateau, c) tworzenie warunków pracy i nauki osobom należącym do młodego pokolenia i wyróżniającym się pracą twórczą i talentem w dziedzinie nauki, techniki, kultury i sztuki poprzezfundowanie stypendiów i nagród, działalność fundacji na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity dz. u. z 2018 r. poz 1817 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy.

Opinie o: "Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej Imienia Stefana i Krystyny Małżonków Du Chateau" w Hrubieszowie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.