1. OPP
  2. Podkarpackie
  3. Sanok

Fundacja "Grzegorza z Sanoka"

Jasna 9/10
Sanok

Informacje podstawowe

KRS: 0000239073
data rejestracji: 03-08-2005

Cel działania

1. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
2. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
3. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i inwalidów.
6. pomoc w znoszeniu barier architektonicznych.
7. wzajemnej pomocy w pokonywaniu i leczeniu dystrofi mięśniowej.

Opinie o Fundacja "Grzegorza z Sanoka"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.