1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Olsztyn

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"

Plac Bema 5
Olsztyn

Informacje podstawowe

KRS: 0000119787
Data rejestracji: 21-06-2002

Cel działania

1. celem działania funduszu jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez finansowanie stypendiów.
2. celem jest także realizacja i wspieranie programów społecznych, gospodarczych, zakładających rozwój regionu olsztyńskiego wskazanych przez darczyńcę i zaakceptowanych przez radę funduszu w zakresie: a/ oświaty i wychowania, b/ pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej, c/ przeciwdziałania patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii, d/ ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, e/ ograniczenia bezrobocia, f/ rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu.
3. celem fundacji jest pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych i ich redystrybucja zgodnie z konkretnymi programami wśród organizacji pozarządowych i innych podmiotów terenu powiatu olsztyńskiego działających w zakresie określonym w punkcie
2.

Opinie o: Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.