1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Wejherowo

Fundacja "Filar"

Gdańska 125
Wejherowo

Informacje podstawowe

KRS: 0000230492
NIP: 5882221727
Data rejestracji: 15-03-2005

Cel działania

1.Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
2.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
3.Działań wspomagających rozwój demokracji w tym społeczeństwa obywatelskiego.
4.Działalność wspomagającą rozwój organizacji pozarządowych.
5.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7.Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
8.Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
9.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opinie o: Fundacja "Filar"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.