1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Międzyrzecz

Fundacja "Dla Zdrowia"

Konstytucji 3 Maja 35
Międzyrzecz

Informacje podstawowe

KRS: 0000227934
NIP:
data rejestracji: 08-02-2005

Cel działania

Celem fundacji jest doskonalenie funkcjonowania opieki zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na terenie działania sp zoz w międzyrzeczu - poprzez:
1) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność służby zdrowia w formie darowizn, spadków, zapisów itp.,
2) prowadzenie działalności gospodarczej przy pomocy pozyskanych środków,
3) kooperacja i współpraca z innymi fundacjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
4) obrót posiadanymi funduszami w formie lokat bankowych, akcyjnych itp.,
5) promocja i organizacja wolontariatu,
6) działalność na rzecz integracji europejskiej i utrzymywanie kontaktów między społeczeństwami,
7) prowadzenie działalności leczniczej.

Opinie o Fundacja "Dla Zdrowia"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej Organizacji.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.