Osiedle Stawki 35
Ostrowiec Świętokrzyski

Informacje podstawowe

KRS: 0000251470
Data rejestracji: 23-02-2006

Cel działania

Szczegółowymi celami stowarzyszenia są:
1. organizowanie różnych form pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uczniom zdolnym,
2. wspieranie zainteresowań i osiągnięć twórczych uczniów,
3. organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie osiągnięć uczniów i nauczycieli z innymi placówkami,
4. integracja działań różnych środowisk na rzecz tworzenia sprzyjającej atmosfery wokół działalności szkoły,
5. organizowanie i wspieranie różnych form doskonalenia kadry pedagogicznej,
6. prowadzenie działalności wspomagającej podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców,
7. rozwijanie i utrzymanie bazy szkoły i jej otoczenia,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9. wykorzystanie bazy szkoły na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia,
10. podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i kulturowej.

Opinie o: Czternastka

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.