1. OPP
  2. Śląskie
  3. Częstochowa

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Rejtana 7B
Częstochowa

Informacje podstawowe

KRS: 0000134139
NIP: 9491277594
Data rejestracji: 15-10-2002

Cel działania

Celem ogólnym towarzystwa jest pomoc oraz wspomaganie pomyślnego rozwoju osób i grup społecznych zagrożonych różnego rodzaju patologiami społecznymi. do celów szczególnych należą: a) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym b) ochrona i promocja zdrowia c) pomoc społeczna - pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym organizacja szkoleń i kursów zawodowych e) działalność charytatywna f) wypoczynek dzieci i młodzieży g) współpraca międzynarodowa z organizacjami i instytucjami o podobnej misji i charakterze działalności h) promocja i organizacja wolontariatu i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka j) pomoc ofiarom przemocy k) pomoc osobom i rodzinom w stanie kryzysu

Opinie o: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.