1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Suwałki

Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"

Noniewicza 91
Suwałki

Informacje podstawowe

KRS: 0000145638
Data rejestracji: 14-01-2003

Cel działania

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:
1) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: sprawiedliwość, prawda, wolność, tolerancja i przyjaźń;
2) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, seniorzy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną;
3) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
4) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne;
5) promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną i obywatelską;
6) upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
7) upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i zrównoważonego rozwoju;
10) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
11) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych;
12) działanie na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
13) wspieranie nauki, edukacji i wychowania;
14) promocja kultury i sztuki;
15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
17) wspomaganie obywateli w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie;
18) propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Opinie o Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.