1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Czarna Białostocka

Centrum Aktywności Lokalnej

Torowa 9
Czarna Białostocka

Informacje podstawowe

KRS: 0000172252
e-mail: [email protected]
NIP: 9661696693

Cel działania

1. wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promującej zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne dzieci, młodzieży oraz wszystkich dorosłych,
2. zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie,
3. upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczeństwa naszego środowiska i kraju,
4. pomoc w organizowaniu środków finansowych i materialnych umożliwiających efektywną pracę z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i wychowawcami,
5. aktywizowanie mieszkańców miasta i gminy czarna białostocka,
6. tworzenie szerokiego obszaru współpracy organizacji działających non profit na terenie miasta, gminy i województwa podlaskiego,
7. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

Opinie o: Centrum Aktywności Lokalnej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.